ВНА̀СЯНЕ

ВНА̀СЯНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от внасям и от внасям се. А друг път така нахока един хамалин, задето ѝ поискал нещо повече за внасяне на кюмюра, че хората отстрани се засрамиха. Ст. Даскалов, ПЯ, 140. По онова време, поради внасянето на американа, производството на широките памучни платна.., било започнало да запада. Т. Влайков, Пр I, 101. Слабост на художествената форма е и внасянето на прозаични елементи в стихотворението. С, 1951, кн. 1, 187.

Списък на думите по буква