ВНЕДРЯ̀ВАМ

ВНЕДРЯ̀ВАМ, -аш, несв.; внедря̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Книж. 1. Слагам начало на някаква практика, дейност или на приложението на нещо; въвеждам, установявам нещо някъде. Вече две години поред преизпълняше плана за държавните доставки на яйца, внедряваше по свой почин нови и полезни мероприятия за отглеждане на пилета и кокошки. И. Петров, МВ, 195. През януари са постъпили 24 предложения за рационализации, три от които вече са внедрени в производството. ВН, 1952, бр. 165, 1. В другите фабрики — каза в доклада си председателят на профкомитета — към рационализаторските предложения се отнасят с най-бащински грижи, а при нас те се трупат едно след друго, без да ги внедрим в практиката. С, 1968, бр. 1189, 3.

2. Прен. Правя нещо да проникне дълбоко в съзнанието на някого; всаждам. У младежта трябва да внедряваме чувството за национално достойнство.

3. Въвеждам тайно, правя някой тайно да проникне и да се установи някъде. Внедрявам агент. внедрявам се, внедря се страд.Аз вече си набелязах някои мероприятия, които трябва да се обмислят и внедрят. Д. Кисьов, Щ, 318. "Трябвало да се внедряват изобретенията — внедряваме ги." Хр. Домозетов, ОР, 41. — Аз съм всичко на всичко половин година тук, господин майор. Знаете как се внедряват провокатори в едно движение — рече поручикът. Д. Вълев, З, 211.

— От рус. внедрять.

Списък на думите по буква