ВНЕДРЯ̀ВАНЕ

ВНЕДРЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Книж. Отгл. същ. от внедрявам и от внедрявам се. Досега на комисията по внедряването на въздухоплаването във военното дело са предлагани стотици проекти за аеростати, аероплани. Е. Йончева, ЗГ, 103. В кожухарското производство до внедряването на синтетичните багрила са се използували предимно растителни. Я. Басан и др., ТК, 162. Внедряването на математическите методи преобразува областта на знанията и не само ги поставя на по-висока степен на логическо мислене, но открива и нови възможности, нови постановки на задачите. М, 1966, кн. 5, 2. В известни случаи те [българските читалища] са си поставяли пряка задача да се защити българщината срещу Гръцката пропаганда чрез внедряване на живо национално съзнание. М. Арнаудов, БКД, 74.

Списък на думите по буква