ВНЍКВАНЕ

ВНЍКВАНЕ ср. Отгл. същ. от вниквам. Той търси обяснение на тайните в природата и в човешкия дух, като прибягва до научния анализ, до непосредствено вникване в законите на света. М. Арнаудов, Г, 67. Цялото следващо развитие на химията и физиката се извършва под знака на все по-дълбокото вникване в същността на периодичния закон. Хим. XI кл, 1965, 17.

Списък на думите по буква