ВНИМА̀ТЕЛНО

ВНИМА̀ТЕЛНО нареч. 1. Със съсредоточеност, внимание. Противоп. разсеяно. Никола, Димитър и Илия гледат внимателно и напрегнато на тази страна и се мъчат да намерят войниците, които бяха изгубили из очи. Й. Йовков, Разк. I, 77-78. — Което мога да ти кажа сега, ще ти го кажа. Слушай внимателно! Н. Райнов, КЧ II, 6. — Вие послушайте по-внимателно. Как могат да пеят така механизми? Това са живи птички. Ем. Станев, ЯГ, 114. Той слушаше внимателно какво разказваше един от събеседниците му. Ив. Вазов, Съч. VI, 6. Непознатият сеньор се интересува за най-новите коли: разглежда ги внимателно. Св. Минков, ДА, 96. // Със старание да не се допусне грешка, да не се причини нещо лошо; старателно, грижливо. Навело се момчето, взело го [пиленцето] внимателно и го прибрало в пазвата си. А. Каралийчев, МО, 4. Сръчно [Яна] откъсваше с кривлица гроздовете и внимателно ги слагаше в кошницата. К. Петканов, СВ, 185. Щом към фактите се подхожда внимателно и непредубедено, историческата истина не може да остане скрита. Ив. Унджиев, ВЛ, 7. Бе конят опитен и стар / колар. / Умееше каруцата да тегли / така внимателно, / така старателно, / че тежкия товар във нея негли / бе негов собствен. Хр. Радевски, Б, 23. // Със съобразителност, предпазливо. Като излезе тихо на улицата, Борис Глаушев внимателно се огледа в тъмнината и продължи нагоре, все покрай стените, с тихи стъпки. Д. Талев, И, 125. Внимателно, предпазливо, с недомлъвки, Игнатий започна да говори на госта си за онова, което вече единствено владееше ума му. Ст. Дичев, ЗС I, 98.

2. Учтиво, деликатно, тактично. — Е, съседе? — запита го той [дъбът] дружелюбно, внимателно, да не го докачи пак някак сиСега няма ли да поразореш тук-там? П. Бобев, ГЕ, 30. Когато цивилният полицай, който ни посрещна на перона на Триестката гара, внимателно предупреди да не се правят снимки, стана ясно, че спорът още не е завършил. Ив. Мирски, ПДЗ, 39. На големи празници, Коледа и Великден, му пращаше по някоя и друга лира. И това правеше твърде внимателно, за да не го засегне, познавайки самостоятелния характер на сестриника си. Д. Спространов, С, 74. Всяко голямо страдание поражда и голяма любов, и Стоил се отнасяше сега към Делча прекалено внимателно, нежно и дори галено. Й. Йовков, Разк. I, 52.

Списък на думите по буква