ВНИМА̀ТЕЛНОСТ

ВНИМА̀ТЕЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Качество или проява на внимателен. В училище учителите приказваха за Смирикарова. На всички беше допаднала неговата любезност, неговата внимателност. Ст. Чилингиров, РК, 64-65. — Мечешка внимателност! Още по-внимателно ако може ... Оттук чувам как дрънчат стъклениците. П. Вежинов, ЗЧР, 59. Когато понякогаш,.., се решаваше да наруши благоразумното си правило, той по-напред с голяма внимателност слухтеше и душеше. Ив. Вазов, Съч. IX, 77.

Списък на думите по буква