ВНИМА̀Я

ВНИМА̀Я, -а̀еш, несв., непрех. Остар. Внимавам. Стига вий да имате само добра воля,.., ний ще ги [вашите погрешки] пощадим.. добре внимайте в урока си. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 370. Само да внимаем да не оставим да посяга детинската ръка на неузрели овощия. Лет., 1874, 96. внимая се безл. Още повече трябува да ся внимае, когато има да ся отгляда детето без ненка; тогава през пръвите месяци бива да ся дава на детето само каплива храна. Й. Груев, КН 7 (превод), 75.

— От рус. внимать.

Списък на думите по буква