ВНОСЍТЕЛКА

ВНОСЍТЕЛКА ж. 1. Жена, която внася пари за съхранение срещу лихва в кредитен институт (банка или спестовна каса); вложителка.

2. Държава или фирма, която внася стоки, суровини и др. от друга страна. България е вносителка на машини.

Списък на думите по буква