ВНО̀СНОИЗНО̀СЕН

ВНО̀СНО-ИЗНО̀СЕН, -сна, -сно, мн. ‑сни, прил. Който се отнася до внос и износ. "Смятаме, че трябва да се национализира и вносно-износната търговия на едро"... Т. Кюранов, АП, 92. Вносно-износна централа.

Списък на думите по буква