ВНО̀СЧИЦА

ВНО̀СЧИЦА ж. Умал. от вноска; малка вноска.

Списък на думите по буква