ВНУК

ВНУК, вну̀кът, вну̀ка, мн. вну̀ци, зват. вну̀че, м. 1. Лице от мъжки пол по отношение на баба си и на дядо си. Неин ли е тоя дом с тежките старинни мебели, минавали години наред от дядото на сина и от сина на внука? М. Грубешлиева, ПП, 21. — Дядо Павле, твоите синове, внуци и правнуци, събрани тая вечер на обща народна трапеза, искат да те чуят. А. Каралийчев, НЗ, 123. И богат е Цеко много — / другар на хайдуци — / има челяд многобройна: / деца, снахи, внуци. Ив. Вазов, Съч. IV, 8.

2. Диал. Племенник. Много време по-сетне узнах, че осъдените не са били баща и син, а чича и внук. К. Величков, ПССъч. I, 86. Любезний внуче Стойко, каквото си търсил, чичовото, таквоз си и намерил. Ал. Константинов, Зн, 1895, бр. 20, 16.

3. Разш. Потомък. Скоро по величествените върхове на тая стара майка (..),.., ще се развее гордият пряпорец на българский герой, внук на славний Крума, Асеня и Симеона. Ив. Вазов, Съч. VIII, 45. И такива чудеса, / за забравяне не са! Да се чуе надалеко / наште внуци да го знаят; / паметта му чак до века / да се помни и да трае! П. Р. Славейков, Избр. пр I, 289. Аз, внук на своите деди, (..) крепях народните беди. Хр. Смирненски, Съч. II, 102.

— Други (диал.) форми: уну̀к, мнук.

Списък на думите по буква