ВНУ̀КИН

ВНУ̀КИН, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. Който е на внука, който принадлежи на внука; внучкин.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква