ВНУША̀

ВНУША̀. Вж. внушавам.

Списък на думите по буква