ВНУША̀ВАМ

ВНУША̀ВАМ, -аш, несв.; внуша̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Упорито, настойчиво въздействам върху съзнанието на някого, за да му наложа убеждение за нещо, което може и да не е достоверно или правилно; втълпявам. Сеньор Николас държи под опекунството си цяла една група от бразилски интелектуалци, на които внушава непрекъснато своите несъстоятелни теории за изкуството. Св. Минков, ДА, 53. Валентин беше внушил на майка си, че Асен му завижда. Д. Кисьов, Щ, 253. Искаше да ѝ внуши да отделя повече време за детето, да не го оставя на слугинята, да не губи времето си само по журове и тенис. М. Грубешлиева, ПП, 216. Иречек се старае да му внуши, че квартирата е тясна за домашните му. Ал. Константинов, БГ, 41.

2. Правя, предизвиквам да се появи у някого чувство, убеждение и др. под.; вдъхвам, будя. Той ѝ внушаваше непобедим страх и омраза. Ив. Вазов, Съч. XXIII, 196. Тука тя [майка ми] скри своята тъга и с нежни и крепки думи страеше се да ми внуши бодрост. К. Величков, ПССъч I, 126. Той седна на голям камък до нея. Бащински поглед, кротък глас, прошарена коса — всичко внушаваше доверие. Г. Стаматов, Разк. II, 82. — Да внушим страх и трепет.. камък върху камък да не остане от такива села! Д. Талев, ГЧ, 59.

3. Мед. Въздействам чрез слово върху психиката на болен човек в будно или хипнотично състояние с лечебна цел. внушавам се, внуша се страд.Панчев, мисля, че на тия офицери постоянно трябва да се внушава предпазливост. Познавам ги добре, за паради и високопарни изявления ги бива, но за конспирация май са зелени. В. Нешков, Н, 358. И той [директорът на "Никотиана"] поиска настойчиво да се внушат много неща на министъра на вътрешните работи

(..), на мнозинството на Народното събрание. Д. Димов, Т, 255. На хипнотизирания може да се внуши всичко, което е противоположно на действителността: сладко вместо горчиво, горещо вместо студено и пр.

ВНУША̀ВАМ СИ несв.; внуша̀ си св., непрех. Убеждавам себе си, че нещо съществува, че е истина или е необходимо да стане; втълпявам си. — Не ми е добре — каза той тихо. — Не си внушавай! — каза далматинецът. — Като тръгне лодката, всичко ще ти мине!... П. Вежинов, ДБ, 70. "Животът е по-силен от смъртта — внушаваше си Рангел." Д. Кисьов, Щ, 491. Всепознатият малък врабец, / като слушал славея поен, / си внушил, че и той е певец / и замислил концерт самостоен. Хр. Радевски, Б, 27.

Списък на думите по буква