ВНУША̀ВАНЕ

ВНУША̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от внушавам, от внушавам се и от внушавам си.

Списък на думите по буква