ВНУШЍТЕЛНО

ВНУШЍТЕЛНО нареч. 1. Като внушавам респект, страхопочитание; авторитетно. — Разбрахме се, нали? — завърши началникът и някак меко и приятелски, но в същото време и внушително. Т. Влайков, Съч. III, 284. — Слушай! — каза внушително, но с по-мек тон той. — Ти си още малък. Устата ти още мирише на мляко. Къде ще се жениш? Това е лудост. Г. Караславов, ОХ I, 243. — Не бързай да замесваш нови хора, преди да сме събрали достатъчно доказателства — внушително каза Христакиев. Ем. Станев, ИК I и II, 384.

2. Като произвеждам силен ефект, правя силно впечатление с външния си вид и мащаби; величествено. Отляво се показа Усойната с гъстите си сечища — урвите ѝ светеха като стари кости, трапецовидният ѝ гръбнак внушително се изрязваше върху небето. Ем. Станев, ИК I и II, 159-160. Внушително красивите фонтани на площада,.., прогонват спомена на жестоката битка, станала до атлантическия бряг на Испания. Ив. Мирски, ПДЗ, 55.

3. Значително по размери, количество, степен. Хладина вее и от цялата негова фигура, внушително висока. Т. Влайков, Пр I, 68. Веднаж Сийка Дамарчева се яви в един далечен квартал с внушително подут корем и използувайки привилегиите на бременна, набързо смъкна от няколко магазина три килограма захар. Св. Минков, Избр. пр, 491. Сумата внушително растеше.

4. Убедително и силно в идейно-художествено отношение. Войната навлизаше във втората си фаза,.. описана тъй поетично и внушително от самия Толстой. С. Северняк, ВСД, 194. Разгледаните български народни балади,.., представят достатъчно пълно, богато и внушително картината на българското тегло. Б. Ангелов, ЛС, 123. Особено внушително звучат стиховете на Рустам, посветени на борбата за мир. С, 1951, кн. 2, 150. Талев разкрива внушително широката демократична основа на македонската национална революция, разкрива също тъй внушително развихрянето на селската стихия. ВН, 1953, бр. 286, 4.

Списък на думите по буква