ВНЪ̀ТРЕННОСТ

ВНЪ̀ТРЕННОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. Остар. Вътрешност. Чувство священо .. ся роди в сърцето му [на Евстати] и изпълняше внътренността на душата му с весела и сладостна светлина. П. Р. Славейков, ЦП I (превод), 18.

— Друга (остар., книж.) форма: вну̀тренност.

Списък на думите по буква