ВНЯ̀ТЕН

ВНЯ̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Книж. Разбираем, ясен, понятен. Бригадирът се вълнува, / взрян в далечната лъка: /други път той не е чувал / внятен говор на река... Н. Хрелков, ДД, 169.

— От рус. внятньiй.

Списък на думите по буква