ВОА̀Л

ВОА̀Л м. 1. Вид лека прозрачна текстилна материя. Направена от дантела, тюл, газ, жоржет, воал,.., роклята леко подчертава талията. ЖД, 1967, кн. 12, 23. Разкошни кадифета, воали, коприни, ламета, брокати лежат разстлани по двата етажа на големите хали за платове. К, 1963, к. 1, 24.

2. Къс такава материя, която служи обикн. като допълнителна украса към женско облекло (за завиване на косата, раменете и шията или за закриване на лицето). Фотина се въртеше пред огледалото, облечена в скъпа рокля с воали, воал около раменете. В. Геновска, СГ, 229. Тя бе омотала главата си за предпазване от праха с тънък воал от бледовиолетова коприна. Д. Димов, Т, 436. Дикран отчаяно се мъчеше да обхване с поглед всички .. виждаше само кожи, дантели, колосани яки .. черни воали и бели ръкавици. С. Севан, Р, 71. ● Обр. Над безредно разхвърляните из равнината блата се стелеше тънкия воал на утринната мъгла. Д. Линков, ЗБ, 9. Над сънния Люлин, прибулен / с воала на здрач тъмносин, / безоблачен залез запали / сред своите тайнствени зали / пожар от злато и рубин. Хр. Смирненски, Съч. I, 41. // Воалетка. Ти леко подигна воала / и каза: — Как дълго те чаках! Е. Попдимитров, К, 17. Тя [Ирина] наведе глава,.., а после махна воала си и запали цигара. Д. Димов, Т, 439. // Було на невеста. Тя се вижда булка .. воал тънък .. я обгръща от главата до петите. Елин Пелин, Съч. II, 112-113. И разочарованието дойде скоро; той я помоли да го сватоса за най-близката ѝ приятелка,.. Колко безсънни нощи след това... Шаферка на приятелката си, държи дългия ѝ бял воал пред олтаря и се залива в сълзи... М. Грубешлиева, ПП, 138. В русенската църква "Света Троица" Лора стояла пред запаления многосвещник неподвижна, бледа, каменностудена .. сякаш над косите и над воала ѝ е положен не булчински, а трънен венец. М. Кремен, РЯ, 333. // Къс черна ефирна материя, която се поставя обикн. на главата в знак на траур. След тоя старик върви дама, потънала в траур. Черният воал я покрива цялата и не може да се види стара ли е, млада ли е, грозна ли е, хубава ли е. Елин Пелин, Съч. V, 33. Лицата на мъжете .. издаваха смущение и мрачна загриженост. Главата на жената бе омотана в траурен воал. Д. Димов, Т, 586.

3. Фотогр. Тънък слой върху негатив, който намалява контрастността на фотографското изображение. Рентгеновите лъчи предизвикват в образеца вторично лъчение, което се разпространява във всички посоки и вследствие на това върху филма се получава тъмен воал. Ст. Христов и др., РЛУ, 163. При всяко проявяване се редуцират и известен брой неосветени зърна. Това създава допълнително почерняване на всички части на фотографския материал, което се нарича воал. Й. Малиновски, ХФ, 44.

Воалът пада / падне <от очите на някого>. Книж. Нещата се откриват в истинската им светлина, започвам да виждам ясно действителността. Вдигам / вдигна (повдигам / повдигна, махам / махна, свалям / сваля, снемам / снема) воала от някого или от нещо. Книж. Показвам някого, нещо в истинската му светлина. Благодарение на висшата си техника съветските учени са извършили забележителен подвиг и са повдиг‑

нали воала, който закрива две трети от невидимата страна на Луната. ВН, 1959, бр. 2545, 1.

— Фр. voile.

Списък на думите по буква