ВОАЛА̀ЖЕН

ВОАЛА̀ЖЕН, -а, -о, мн. -и. Прил. от воалаж. Пълните ѝ момински крака със силни прасци, обути в модни воалажени чорапи,.., все повече привличаха вниманието му. Ем. Станев, ИК I и II, 446. Аника беше пуснала децата и го [Богатин] чакаше,.. беше облекла бяла воалажена блуза. Ив. Карановски, Разк. I, 168.

Списък на думите по буква