ВОАЛЀТКА

ВОАЛЀТКА ж. Прозрачна тюлена мрежа, която украсява дамската шапка и прикрива лицето. Дойде на посещение Жана.. — елегантна дама в безукорен костюм и шапчица с воалетка. Воалетката беше спусната над очите ѝ. П. Вежинов, ЗНН, 60. Мяркаха се високи дамски шапки с изкуствени цветя по тях и малки воалетки. Ст. Дичев, ЗС I, 109. Спусна воалетката над шапката си и се измъкна от къщи като крадец. А. Гуляшки, Л, 235.

— От фр. voilette.

Списък на думите по буква