ВОАЛЍРАН

ВОАЛЍРАН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от воалирам като прил. 1. Който е покрит, обвит с воал. Зимната вечер ни настигна малко под Чекмановския баир. Тя не дойде на пръсти като воалирана хубавица, както се чини на поетите .., а връхлетя изведнъж. Н. Хайтов, ПП, 130.

2. Прен. За думи, изрази и под. — който изразява нещо не напълно ясно, който не представя нещата напълно в истинския им вид. Малък Стойчо беше.. донякъде непохватен в опитите си да се държи изискано, да ни възпитава и напътствува с не винаги воалирани думи към онези идеали, чийто символ бе разперена "чучулига" пред яката на ризата му. А. Христофоров, О, 40-41.

Списък на думите по буква