ВОВЕДЀНИЕ

ВОВЕДЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Въведение. От какво ся составлява нашата реч и от какво ся составлява всяка една наша мисъл отделно? Тая част от граматиката, что отговаря на тоя вопрос, составлява от себе си нечто като общо воведение в последуящите ѝ части. С. Радулов, НГ, 4.

Списък на думите по буква