ВОВЀЖДАНЕ

ВОВЀЖДАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от вовеждам и от вовеждам се.

Списък на думите по буква