ВОВЛЕКА̀

ВОВЛЕКА̀. Вж. вовличам.

Списък на думите по буква