ВО̀ВРЕМЕ

ВО̀ВРЕМЕ нареч. Остар. Навреме. Петима души от францисканците (..), като не сколасаха вовреме да побегнат от Видин, са умъртвиха с най-люта смърт от българите. Р. Каролев, УБЧИ, 50-51. Семето, което посея тоя незабвен за нас мъж, даде доста добри плодове, но ние,.., не можахме да се възползуваме вовреме от тях. Хр. Ботев, Съч., 1929, 199.

Списък на думите по буква