ВО̀ВЧОВАМ

ВО̀ВЧОВАМ СЕ, -аш се, несв., непрех. Рядко. Ставам покорен като овца. Колкото по̀ се вовчоваме, толкоз по̀ ни бият. Ив. Вазов, Съч. XXII, 35.

Списък на думите по буква