ВОДА̀РСКИ

ВОДА̀РСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Рядко. Който служи за пренасяне, превозване на вода; водоносен. В лодката имаше трима лодкари. Единият седеше на кормилото .. вторият размахваше чевръсто веслата, а третият се беше излегнал на дъното, опрял гръб върху водарското буре. А. Каралийчев, НЧ, 61.

Списък на думите по буква