ВОДА̀ЧЕСТВО

ВОДА̀ЧЕСТВО, мн. няма, ср. 1. Роля на водач (в 1 знач.). Той познавал пътя по-добре от Зоо и Зоо се съгласи да отстъпи водачеството. Й. Радичков, НД, 153. Плащаха му търговците за доброто водачество, даряха го кога с дреха, кога с оръжие и дребни накити, но не само заради тия печалби ходеше Момчил с керванджиите. О. Василев, ЗЗ, 27. От Остриково водачеството поеха могиловци. Те изведоха групата на шосето за Могилово. Д. Ангелов, ЖС, 255. Щом Дунка се присъедини към стадото, Джели ѝ повери водачеството, понеже кошутата беше стара и опитна. Ем. Станев, ПЕГ, 94-95.

2. Роля, дейност на лице, което ръководи, оглавява; водителство, ръководство. У него се породи неудържим стремеж за властвуване и водачество. К. Ламбрев, СП, 241. Ако един човек, който претендира за водачество, може да се уплаши от някакви анонимни писма и да капризничи, с това той показва само, че е негоден и малодушен. Ем. Станев, ИК I и II, 479. В Чипровци се сформирали чети под водачеството на воеводата Георги Пеячевич. Й. Радичков и др. ГСП, 23.

3. Управляване на моторно превозно средство. След малко двамата, като се сменяха във водачеството, подгониха упорито белия път, по който бе изчезнала колоната. А. Мандаджиев, ОШ, 14.

4. Първенство в спортно състезание. Само бургазлии и созополци не искаха да отстъпят водачеството и продължаваха да гре‑

бат успоредно един до друг. В. Райков, ПВ, 116. След вчерашните срещи .. отборът на "Дунав" запазва водачеството на таблицата. Тр, 1963, бр. 225, 4.

Списък на думите по буква