ВОДВОРЯ̀

ВОДВОРЯ̀. Вж. водворявам.

Списък на думите по буква