ВОДВОРЯ̀ВАНЕ

ВОДВОРЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от водворявам и от водворявам се; въдворяване, водворение.

Списък на думите по буква