ВО̀ДЕНЕ

ВО̀ДЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от водя и от водя се. От радост той бе предложил днес на Митка да го почерпи,.. — с едно водене на цирка, като плати входа от скромната си економийка. Ив. Вазов, Съч. XXV, 105. По това време се увеличиха и трудностите по воденето на войната. Нашата армия воюваше далеч от границите ни. Много усилия бяха необходими за нейното снабдяване. А. Станоев, П, 41. Водене на дневник.

Списък на думите по буква