ВОДЕНЍЦА

ВОДЕНЍЦА ж. 1. Мелница, чийто механизъм за смилане на зърнени храни се задвижва от силата на падаща вода. Уплаши го това онемяване на водениците, чиите тежки, доскоро бръмчащи камъни не можеха вече да стрият на брашно сухото житно зърно. Елин Пелин, Съч. I, 166. Едната грижа бе за мелницата — как да отклони брата си от намерението му да преправят тяхната стара воденица в парна мелница. Ем. Станев, ИК I и II, 11. След вършитбата отидохме заедно с него на воденица. Цяла нощ мляхме брашно. К. Калчев, ПИЖ, 173. Запустяла воденица. Суха / вадата край нея не ручи. П. П. Славейков, Събр. съч. II, 49.

2. Разш. Остар. Всякакъв вид мелница. — И ти ела,.., на тебе пък ще дам воденицата да стоиш в нея — Манолаки имаше една вятърница, тя отсетне се събори. Й. Йовков, ЧКГ, 34. Ние зърнахме отдалеч голяма воденица на вятър, за която ни казаха, че ще ни бъде като белег за селото Карфакьой. Св. Миларов, СЦТ, 228. В 10-ото столетие са начнали да работят по рудниците и са изнамерили тепавиците; след това се появили музикалните ноти, ветрените воденици и стенните часовници. Лет., 1874, 145. Хубава воденица сякакво мели. П. Р. Славейков, БП II, 198. Парна воденица.

3. Остар. Воденичка (във 2 знач.). Какво нямаше тук. Ръчни медни воденици за кафе, джезвета, филджани. Й. Йовков, Разк. II, 195.

4. Стомах на птица; воденичка. От устата [на гълъба] храната минава през хранопровода, който се разширява в гуша и отива в двуделен стомах — жлезист и мускулест (воденица). Зоол. VII кл, 100. Децата се скараха за воденицата в пилешката супа.

5. Диал. Кравайче, което има особена форма и се меси на Бъдни вечер (Н. Геров, РБЯ).

Баща му го правил (направил) на воденица. Разг. За човек, който много приказва, бърбори. Вода за воденицата на някого; водаза нечия воденица. Разг. Довод, аргумент или факт в полза на някого. Поработят, освидетелствуват бременността си и хайде широк живот за сметка на фабриката... "Вода за моята воденица — рече си. — Ще се махна... Три месеца ми са осигурени... В София никой не ме знае..." Б. Болгар, Б, 61. Дрънкам като на воденицата кречеталото. Разг. Пренебр. Прекалено много, непрекъснато говоря, и то обикн. празни приказки. Дрънка като на воденицата кречеталото. П. Р. Славейков, БП I, 153. Дрънкам (меля, говоря, тропам) като <празна> воденица. Разг. Пренебр. Прекалено много, непрекъснато говоря, и то обикн. празни приказки. Стопли ме човекът, пък и ми се падна един чейнелия побратим,.. Цяла нощ меле като воденица, докато ми стъпи на клепките, та заспя. Н. Хайтов, С, 14. Най-сетне Мирче блъсна с лакът другаря си и каза срамежливо: — Говори де! Друг път човек не може да те спре. Като празна воденица тропаш... Д. Талев, И, 366. Меле ми воденицата. Разг. Неодобр. Прекалено много говоря, дрънкам, много съм бъбрив. — Пре-ка-ляваш!... Пий си виното там и си мълчи. Много ти меле воденицата! Г. Краев, АЗ, 12. Мигам като куче във воденица. Разг. Гледам виновно и не възразявам, когато ме съдят, корят за нещо или изобличават. — А защо вие не влязохте при нас,..? Да ва не сте някои чужденци: хора от същата железница? Ние мигаме напредя им, като куче във воденица.., водата от дрехите ни потече по дъските и образува вадички. З. Стоянов, ЗБ I, 222. Да не са е отелила стринината крава? — питал докторът и мигал като куче във воденица. Л. Каравелов, Съч. VII, 28. Много приказки (думи) на воденица<та> <биват>. Разг. Неодобр. Употребява се като подкана към някого да не говори излишни неща. Баща ми го изгледа [калфата] строго над очилата си. — Много приказки на воденицата. Ст. Чилингиров, ХНН, 50. Наливам / налея вода във воденица<та> на някого. Разг. Съзнателно или неволно подпомагам някого, служа на неговите интереси. -Да се цепя от царя ли,.. А що ще стане с царството, с България? Или във воденицата на сръбкинята Неда да наливам вода? Ст. Загорчинов, ДП, 249. Не меля на една воденица с някого. Разг. Не се погаждам, не се сговарям с някого. Дали пък да тръгне по дирите на Соте. Да го спре, да му каже:"Така и така, с Илка не можем да мелем на една воденица. Окалва ме пред хората". Кр. Григоров, ПЧ, 157 Празна воденица. Разг. Неодобр. Човек, който говори много и обикн. празни, безсмислени приказки; дърдорко, празнодумец. Устата ми са като воденица. Разг. Неодобр. Прекалено много, непрекъснато говоря, много съм бъбрив.

Списък на думите по буква