ВОДЕНИЧА̀РСТВО

ВОДЕНИЧА̀РСТВО, мн. няма, ср. Занятие на воденичар. — И без това моите работи са много, не съм останал на воденичарство. И без мелница, и с мелница, аз, бай Тодоре, съм Манол Джупунов, а ти си човек средна ръка. Ем. Станев, ИК I и II, 197.

— Друга (диал.) форма: воденча̀рство.

Списък на думите по буква