ВОДЕНИЧА̀РЧЕ

ВОДЕНИЧА̀РЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от воденичар; млад воденичар.

Списък на думите по буква