ВОДЍТЕЛСТВО

ВОДЍТЕЛСТВО, мн. няма, ср. Книж. Роля, дейност на лице, което ръководи, оглавява; водачество, ръководство, предводителство. Една част от прабългарите под водителството на хан Аспарух (Исперих) потеглили към р. Дунав и се установили в Южна Бесарабия, в местността Онгъл. Ист. VII кл, 12. Водителството на четата поема сам главният войвода Панайот Хитов. Ив. Унджиев, ВЛ, 76.

Списък на думите по буква