ВОДИЧА̀РКА

ВОДИЧА̀РКА ж. Диал. 1. Мома, която на Водици ходи да пее заедно с други в църква или по къщите. Стамянине домакине! / Тука ли си, или не си? Ако спиеш, разбуди се, / ако пиеш, весели се, оти идат мали моми, / мали моми водичарки. Нар. пес., СбБрМ, 502.

2. Девойка, която по обичая отива сутринта на Водици да напълни с кръстена вода изпразнените предната вечер стомни (Ст. Младенов, БТР).

Списък на думите по буква