ВОДНОЕЛЕКТРОЦЕНТРА̀ЛА

ВОДНОЕЛЕКТРОЦЕНТРА̀ЛА ж. Електроцентрала, в която се използва водата като движеща сила (съкр. ВЕЦ); хидроелектроцентрала. В нашата горска промишленост малки водноелектроцентрали могат да се използуват главно за осветление и електрифициране на временните складове, горски селища и фабрики. Ст. Михайлов и др., ГМ, 158.

Списък на думите по буква