ВО̀ДНОСТ

ВО̀ДНОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. Остар. Течност. — Ние какво имаме да губим? — извика един сух и висок човек, който държеше в ръка едно дълго стъкленце със зеленикава водност в него. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 179. Чорбите и питиетата,.. никога не трябува да туряме в уста горящи, а ако ги искаме такива, то само да са топли, сир. тъй, чтото устните ни да могат да ся допират до водността, без да усящаме вряла горящина. Лет., 1873, 86.

Списък на думите по буква