ВОДНОСТОПА̀НСКИ

ВОДНОСТОПА̀НСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който се отнася до водно стопанство. За правилната организация и разположение на културните видове.. са необходими и.. водностопански и агротехнически данни за броя, нормите и сроковете на поливане и на следполивна обработка. М. Мичев и др., З, 219. Водностопански мероприятия.

Списък на думите по буква