ВОДНЯ̀НКА

ВОДНЯ̀НКА, мн. няма, ж. Разг. Водянка1. Булката му беше болнава,.. Мине, не мине, ще я свали воднянката. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 82.

Списък на думите по буква