ВОДО

ВОДО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: вода, напр.: водопроводен, водоснабдяване, водоизпускател, водонагревател, водонеразтворим и др.

Списък на думите по буква