ВОДОБЕГА̀Ч

ВОДОБЕГА̀Ч м. Общо название на няколко вида малки, обикн. прелетни птици, които живеят в мочурливи ливади и край бреговете на реки, блата и езера.

Списък на думите по буква