ВОДОБО̀ЕН

ВОДОБО̀ЕН, -о̀йна, -о̀йно, мн. -о̀йни, прил. Спец. Който служи за намаляване, успокояване енергията на падаща вода и предпазва от нейната разрушителна сила. Под пода [на язовирната стена] лежи гигантско корито, ограничено от долното течение на реката с нисък бетонен водобоен праг. З. Сребров, Избр. разк., 224. Водобойна стена. Водобоен кладенец.

Списък на думите по буква