ВОДОВЗЀМЕН

ВОДОВЗЀМЕН, -мна, -мно, мн. -мни, прил. Техн. Който служи за улавяне и отвеждане на вода от водохранилища, канали и др. За водовземно съоръжение служи кръгла стоманобетонова водна кула, чийто горен край стърчи над котата на най-високите води във водохранилището. Л. Георгиев, Пр, 1954, кн. 1, 17.

Списък на думите по буква