ВОДОВМЕСТЍМОСТ

ВОДОВМЕСТЍМОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Спец. Максималното количество вода, което може да се побере, да се вмести в съд, резервоар и под., измерено в обемни или тегловни единици; вместимост, водоемност. В много кратък, петгодишен срок, ще бъдат построени язовирът .. на река Искър с 670 милиона кубически метра водовместимост, три водни електроцентрали. ОФ, 1950, бр. 1934, 1.

Списък на думите по буква