ВОДОВО̀Д

ВОДОВО̀Д м. Спец. Съоръжение за отвеждане на вода от реки, водохранилища и др. за силодобивни, битови, напоителни, плавателни или други цели. Покритите водоводи също се наричат канали. В. Фильов и др., ХК, 14. Оттатък виждаше се старият византийски водовод, който свързваше двете крила на долината. Св. Миларов, СПТ, 235-236. Триумфалният арк, много надгробни камъне и много развалини от храмове, от водоводи и стълпове напомнят великолепните построения, които са украсявали този град. С. Бобчев, ПОС (превод), 263-264. Открити и закрити водоводи. Напорен водовод. Събирателен водовод.

Списък на думите по буква