ВОДОВО̀З

ВОДОВО̀З м. 1. Човек, който превозва в бурета, бъчонки и др. вода за пиене или за други нужди; водоносец, водар (Ст. Младенов, БТР).

2. Само ед. Рядко. Превозване на вода за пиене или за други нужди. Марко Велков и бригадирите уточняваха плановете, споре‑

ха как да организират агитпунктовете, водовоза, охраната на снопите. И. Петров, НЛ, 234.

Списък на думите по буква