ВОДОВО̀ЗЕН

ВОДОВО̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни. Прил. от водовоз. Водовозна бъчва.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква