ВОДОВЪ̀РТ

ВОДОВЪ̀РТ м. Индив. Водовъртеж. На този неотменен празник / на нищетата, водовърт / на всички болки и омрази — / гостува там самата смърт. Ив. Мирчев, Стр, 41.

Списък на думите по буква